Μεμονωμένα Αντικείμενα (Singles)

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Η έκδοση αυτή αξιολογεί θεωρητικές γνώσεις σε βασικό επίπεδο πάνω στις Βασικές έννοιες της Πληροφορικής.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την πρώτη εξεταστική ενότητα του πιστοποιητικού ECDL CORE "Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τιμή Άδειας: 8,13 € + 1,87 € (23% ΦΠΑ) = 10,00 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 1

Windows XP

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο πάνω στο λειτουργικό σύστημα Windows XP.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Internet Explorer - Outlook 2002/2003 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στις εφαρμογές Internet Explorer και Microsoft Outlook.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Word 2002/2003 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft WORD.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Excel 2002/2003 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft EXCEL.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Access 2002/2003 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft ACCESS.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Βάσεων Δεδομένων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

PowerPoint 2002/2003 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft POWERPOINT.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Παρουσιάσεις" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Word 2007 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft WORD.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Excel 2007 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft EXCEL.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Access 2007 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft ACCESS.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Βάσεων Δεδομένων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

PowerPoint 2007 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft POWERPOINT.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Παρουσιάσεις" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Internet Explorer - Outlook 2007 Core

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο στις εφαρμογές Internet Explorer και Microsoft Outlook.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Windows 7

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο πάνω στο λειτουργικό σύστημα Windows 7.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 16,26 € + 3,74 € (23% ΦΠΑ) = 20,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Word 2002/2003 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft WORD.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Excel 2002/2003 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft EXCEL.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Access 2002/2003 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft ACCESS.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Βάσεων Δεδομένων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

PowerPoint 2002/2003 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft POWERPOINT.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Word 2007 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft WORD.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Excel 2007 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft EXCEL.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

PowerPoint 2007 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft POWERPOINT.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Παρουσιάσεις" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

Access 2007 Expert

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο στην εφαρμογή Microsoft ACCESS.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για την εξεταστική ενότητα "Χρήση Βάσεων Δεδομένων" σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 24,39 € + 5,61 € (23% ΦΠΑ) = 30,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1