Για προσωπική χρήση

CORE Personal Edition 2007

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο (CORE).

Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προσωπική τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.

Τιμή: 73,17 € + 16,83 € (23% ΦΠΑ) = 90,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

EXPERT Personal Edition 2007

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο (EXPERT).

Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προσωπική τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή: 73,17 € + 16,83 € (23% ΦΠΑ) = 90,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

CORE Personal Edition 2003

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο (CORE).

Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προσωπική τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.

Τιμή: 73,17 € + 16,83 € (23% ΦΠΑ) = 90,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1

EXPERT Personal Edition 2003

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο (EXPERT).

Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προσωπική τους προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.).

Τιμή: 73,17 € + 16,83 € (23% ΦΠΑ) = 90,00 €
Ποσότητα Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστη ποσότητα: 1