Για εκπαιδευτήρια

CORE Lab Edition 2007

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο (CORE).

Απευθύνεται σε σχολές πληροφορικής, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, ΚΕΚ και αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή Άδειας: 50 € + 11,5 € (23% ΦΠΑ) = 61,50 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 4

EXPERT Lab Edition 2007

 

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο (EXPERT).

Απευθύνεται σε σχολές πληροφορικής, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, ΚΕΚ και αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.).

Τιμή Άδειας: 50 € + 11,5 € (23% ΦΠΑ) = 61,50 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 4

CORE Lab Edition 2003

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο (CORE).

Απευθύνεται σε σχολές πληροφορικής, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, ΚΕΚ και αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή Άδειας: 50 € + 11,5 € (23% ΦΠΑ) = 61,50 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 4

EXPERT Lab Edition 2003

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο (EXPERT).

Απευθύνεται σε σχολές πληροφορικής, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, ΚΕΚ και αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή Άδειας: 50 € + 11,5 € (23% ΦΠΑ) = 61,50 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 4

CORE Lab Edition 2010

Η έκδοση αυτή αξιολογεί γνώσεις και δεξιότητες σε βασικό επίπεδο (CORE).

Απευθύνεται σε σχολές πληροφορικής, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια, ΚΕΚ και αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Καλύπτει την εξεταστέα ύλη για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πληροφορικής (ECDL, Cambridge, ACTA, ICT, KeyCert, κ.α.)

Τιμή Άδειας: 50 € + 11,5 € (23% ΦΠΑ) = 61,50 €
Άδειες: Προσθήκη στο Καλάθι 
Ελάχιστος αριθμός αδειών: 4