Σφάλματα εφαρμογής

Σφάλμα στην δήλωση του prnadmin.dllΣφάλμα στην τροποποίηση του Hosts αρχείου (Permission Denied) κατά την ενεργοποίηση.Πρόβλημα με F-Serure Internet Security

Σφάλμα στην δήλωση του prnadmin.dll

Το σφάλμα οφείλετε στην μη σωστή δήλωση των dlls των windows. Για την αντιμετώπιση του σφάλματος κατεβάστε το start.zip. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1) Δημιουργήστε ένα σημείο επαναφοράς με το Επαναφορά Συστήματος. (Έναρξη-> Όλα τα προγράμματα->Βοηθήματα->Εργαλεία συστήματος)
2) Αποσυμπιέστε το stat.zip στο φάκελο system32 των Windows. (C:\windows\system32)
3) Εκτελέστε το start.bat από τον φάκελο system32 και περιμένετε να εμφανίσει το μήνυμα "Registration Completed".
4) Έναρξη --> Εκτέλεση. Πληκτρολογήστε την εντολή:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Dictiosi\Common\prnadmin.dll"
και κάντε κλικ στο ΟΚ. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης δήλωσης του prnadmin.dll.
Προσοχή. Αν ο φάκελος Program Files δεν είναι στο C αλλά σε άλλο partition τότε στην παραπάνω εντολή αντικαταστήστε το C με το γράμμα του partition.
5) Εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Σφάλμα στην τροποποίηση του Hosts αρχείου (Permission Denied) κατά την ενεργοποίηση.

Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται όταν το hosts αρχείο είναι κλειδωμένο. Το κλείδωμα μπορεί να έχει γίνει από Firewall πρόγραμμα (π.χ. ZoneAlarm), Antivirus, Antispyware (π.χ. Spybot Search & Destroy) ή από κάποιο κακόβουλο πρόγραμμα (ιός, trojan, malware).

Λύση 1.
Αν γνωρίζουμε ποιο πρόγραμμα έχει κλειδώσει το hosts αρχείο τότε το κλείνουμε και εκτελούμε το GetReady ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση.

Λύση 2.
Αν δεν γνωρίζουμε ποιο πρόγραμμα έχει κλειδώσει το hosts αρχείο ή αν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε, τότε ακολουθούμε τα παρακάτω:

1) Κατεβάζουμε τον ProcessExplorer, τον αποσυμπιέζουμε και τον εκτελούμε (procexp.exe).
2) Στο κεντρικό παράθυρο του ProcessExplorer ανοίγουμε το μενού Find και επιλέγουμε Find Handle or Dll…
3) Στο παράθυρο Process Explorer Search και στο πεδίο Handle or Dll substring πληκτρολογούμε hosts και πατάμε Search
4) Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση επιλέγουμε την γραμμή που αφορά το hosts αρχείο (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)
5) Στο κεντρικό παράθυρο του Process Explorer, στο κάτω μισό, θα επιλεγεί το αρχείο hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)
6) Κάνουμε δεξί κλικ στο επιλεγμένο και επιλέγουμε Close Handle. Απαντάμε Ναι στην επιβεβαίωση για κλείσιμο του handle
7) Τερματίζουμε τον ProcessExplorer
8) Εκτελούμε το GetReady και ολοκληρώνουμε την ενεργοποίηση
Πρόβλημα με F-Serure Internet Security

Το πρόγραμμα F-Secure ενδεχομένως να αντιμετωπίζει το πρόγραμμα GetReady test ως απειλή και να μπλοκάρει την εκτελεσή του.Για αυτό το λόγο πρέπει να το βάλουμε στην λίστα αποκλεισμένων στοιχείων ώς εξαίρεση μέσα στο F-Secure

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα και επιλέγουμε τις ρυθμίσεις

2.Επιλέγουμε <<Άνοιγμα λίστας αποκλεισμένων στοιχείων>>

3.Επιλέγουμε το <<Προσθήκη>> και ορίζουμε το φάκελο c:\Program Files\Dictiosi\

Σε περίπτωση που μας εμφανιστεί μύνημα του F-Secure κατα την εκτέλεση του GetReady test τσεκάρουμε <<Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το πλαίσιο διαλόγου>> και επιλέγουμε <<Να επιτρέπεται>>